DINING

R O S E B U C K

Large Splatter Ceramic Plate

from Rs. 1,750.00

R O S E B U C K

Matte Black Ceramic Plate

from Rs. 1,700.00

R O S E B U C K

Line Ceramic Plate

from Rs. 1,850.00

R O S E B U C K

Small Splatter Ceramic Plate

from Rs. 1,600.00

R O S E B U C K

Swirl Ceramic Plate

from Rs. 1,650.00

R O S E B U C K

Polka Dot Ceramic Plate

from Rs. 1,350.00

R O S E B U C K

Moon Matte Black Cutlery Set

Rs. 1,550.00

R O S E B U C K

Moon Matte Silver Cutlery Set

Rs. 1,550.00

R O S E B U C K

Moon Matte Copper Cutlery Set

Rs. 1,550.00

R O S E B U C K

Moon Matte Brass Cutlery Set

Rs. 1,550.00

R O S E B U C K

Matte Copper Tea-Spoon Set

Rs. 1,250.00

R O S E B U C K

Matte Brass Tea-Spoon Set

Rs. 1,250.00